Mechanizm sukcesu

Jabłoń

Zalecenia stosowania

Dawka: 0,6 l/ha

Optymalne terminy stosowania:
W ramach podstawowego programu stosowania Asahi SL zabiegi należy rozpocząć w fazie zielonego pąka. Opryskiwanie należy przeprowadzić 3 razy w sezonie (łącznie z zabiegami ochrony roślin) nie częściej niż co 7-14 dni, najlepiej w fazach:
zielony pąk,
początek kwitnienia,
pełnia kwitnienia.

Asahi SL - biostymulator /Jabłoń/


Strategia stosowania Asahi w przypadku przymrozków:
Asahi SL - biostymulator /Strategia stosowania Asahi w przypadku przymrozków/


Korzyści

wzrost liczby zawiązanych owoców, przede wszystkim z pąków centralnych,
większe owoce,
wyższy plon,
wyższa tolerancja na niskie temperatury i inne niekorzystne czynniki,
poprawa jakości zawiązywanych pąków na rok następny,
dobra kondycja drzew,
wyższa skuteczność przerzedzania chemicznego,
efektywniejsze wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych.


Doświadczenia

Doświadczenia rejestracyjne wykonane w optymalnych warunkach pogodowych:
Asahi SL - biostymulator /Doświadczenia rejestracyjne wykonane w optymalnych warunkach pogodowych/
Asahi SL - biostymulator /Doświadczenia rejestracyjne wykonane w optymalnych warunkach pogodowych/
Doświadczenia wykonane w niesprzyjających kwitnieniu warunakch pogodowych (przedłużające się chłody i deszcz):
Asahi SL - biostymulator /Doświadczenia rejestracyjne wykonane w optymalnych warunkach pogodowych/
Asahi SL - biostymulator /Doświadczenia rejestracyjne wykonane w optymalnych warunkach pogodowych/