Mechanizm sukcesu

Sady

  Jabłoń
  Truskawka
  Wiśnia
  Malina
  Porzeczka czarna
  Grusza
  Czereśnia
  Śliwa
  Agrest
  Borówka wysoka
  Aronia


Jakość owoców kształtuje się już od wczesnej wiosny jeszcze przed kwitnieniem w momencie rozpoczęcia rozwoju organów przyszłych kwiatów i trwa przez cały sezon. Dlatego podstawowym zadaniem sadownika jest zapewnienie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju owoców od wczesnej wiosny aż do zbioru.

Pozytywne efekty stosowania biostymulatora Asahi SL są wynikiem zniwelowania wpływu niekorzystnych warunków podczas wzrostu i rozwoju owoców.

Intensywność podziałów komórkowych przed, w czasie i krótko po kwitnieniu ma bardzo duże znaczenie w uzyskaniu owoców odpowiednich rozmiarów. Jednakże procesy te są limitowane przez szereg czynników środowiskowych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju owocom we wczesnych fazach wzrostu.