Mechanizm sukcesu

Rzepak

Zabezpieczenie przed pryszczarkiem kapustnikiem

Zastosowanie biostymulatora Asahi SL zabezpiecza łuszczyny rzepaku przed pryszczarkiem kapustnikiem (Dasyneura brassicae). Ta niewielka muchówka przypominająca swoim wyglądem małego komara może być przyczyną strat w plonie dochodzących nawet do 10 dt/ha. Samica składa jaja do rozwijającej się łuszczyny, a wylęgające się z nich larwy żerują na ścianie łuszczyn, powodując ich przedwczesne otwieranie się i osypywanie nasion. Szczegółowe badania wykonane przez naukowców czeskich pokazały, że łuszczyny z roślin opryskanych biostymulatorem Asahi SL zawierają więcej lignin i celulozy, przez co stają się twardsze i samica pryszczarka kapustnika nie jest w stanie przebić łuszczyny, aby złożyć do środka jaja. Dzięki zastosowaniu biostymulatora Asahi SL roślina zostaje stymulowana do samodzielnego wytwarzania mechanizmów obronnych.Naukowcy czescy zalecają wykonanie zabiegu w dawce
Dawka: 0,6 l/ha
na początku kwitnienia, najlepiej łącznie z zabiegiem fungicydowym, powszechnie wykonywanym w tej fazie rozwojowej rzepaku.

Korzyści

wzrost odporności na uszkodzenia powodowane przez pryszczarka kapustnika
wzrost odporności na porażenie przez choroby grzybowe łuszczyn
stymulacja plonu przy niskim porażeniu przez szkodnikiDoświadczenia

Doświadczenia wykonane w Czechach w latach 2006-2011 wykazały, że na plantacji rzepaku opryskiwanej Asahi SL na początku kwitnienia porażenie łuszczyn przez pryszczarka kapustnika jest istotnie mniejsze, a plon istotnie wyższy niż na plantacji kontrolnej – nietraktowanej biostymulatorem.
Asahi SL - biostymulator /Rzepak - Doświadczenia - Zabezpieczenie przed pryszczarkiem kapustnikiem/


Wpływ insektycydów i Asahi SL na poziom plonowania rzepaku, srednia z 6 lat (18 lokalizacji)
Asahi SL - biostymulator /Rzepak - Doświadczenia - Zabezpieczenie przed pryszczarkiem kapustnikiem/