Mechanizm sukcesu

Rzepak

Po wznowieniu wegetacji wiosną

Podstawowym zabiegiem w technologii uprawy rzepaku ozimego jest jednorazowy oprysk Asahi SL po wznowieniu wegetacji wiosną, zanim rośliny zaczną wybijać w pęd.
Dawka: 0,6 l/ha
Jedynie w przypadku plantacji w słabszej kondycji zaleca się wykonać drugi zabieg Asahi SL w dawce 0,6 l/ha po około 2 tygodniach od zabiegu pierwszego.
Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

Już kilka dni po zabiegu można dostrzec różnicę w wyglądzie i wigorze pomiędzy roślinami opryskanymi
Asahi SL a roślinami kontrolnymi. Zastosowanie biostymulatora prowadzi do uzyskania:

wyższej liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I rzędu,
wzrostu liczby łuszczyn.
Ponadto biostymulacja powstających w tym czasie komórek zalążni i pylników prowadzi do:
wyższej liczby nasion w łuszczynie.
Po zastosowaniu Asahi SL rośliny rzepaku ozimego są mniej narażone:
na przymrozki,
na suszę, dzięki silniej rozbudowanemu systemowi korzeniowemu.


Asahi SL


Doświadczenia

Od wielu lat w ośrodkach naukowych, doradczych i wielu wiodących gospodarstwach prowadzone są doświadczenia dotyczące zastosowania Asahi SL w technologii uprawy rzepaku ozimego.

We wszystkich lokalizacjach stosowano ten sam układ doświadczenia – dwie kombinacje:
kontrola (standardowe zabiegi ochrony),
Asahi SL (w dawce 0,6 l/ha po ruszeniu wegetacji rzepaku w terminie standardowych zabiegów ochrony przed chowaczami).
W sumie wykonano łącznie 119 doświadczeń zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 89 łanowych (duże powierzchnie uprawne) i 30 ścisłych – poletkowych.

Zestawienie wyników zaprezentowane poniżej na wykresie pokazuje, że:
Średnio dla wszystkich 89 doświadczeń łanowych przyrost plonu po jednokrotnym zastosowaniu Asahi SL wyniósł 12%.
W ponad 60% wszystkich badań przyrost plonu był wyższy niż 10% w stosunku do kontroli.
W 13 gospodarstwach uzyskano przyrosty plonów powyżej 20%. Jedynie w 11 lokalizacjach odnotowano przyrost plonu niższy niż 5%.
Asahi SL - biostymulator /Rzepak - Doświadczenia/


Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie doświadczeń łanowych wykonanych w latach 2003-2006.
Asahi SL - biostymulator /Rzepak - Doświadczenia/


We wszystkich badanych przypadkach uzyskano wyższy plon rzepaku w kombinacji traktowanej Asahi SL.

Na podstawie szczegółowych analiz jednoznacznie określono, że wzrost plonów rzepaku po zastosowaniu Asahi SL jest następstwem:
wzrostu liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I rzędu, a co za tym idzie
wyższej liczby łuszczyn na roślinie
oraz
wyższej liczby nasion w łuszczynach.


Proste opracowanie struktury plonu rzepaku oparte na rzeczywistych danych doświadczalnych pokazuje, że wzrost:
liczby łuszczyn jedynie o 2 sztuki/roślinę,
nasion tylko o 2 w łuszczynie
daje przyrost plonu rzędu 10-15%.


Struktura plonu rzepaku
Asahi SL - biostymulator /Struktura plonu rzepaku/

Kalkulacja zysków
Koszt jednokrotnego zabiegu Asahi SL wraz z odsetkami od inwestycji zwraca się już przy przyroście plonu rzędu 0,4 dt/ha.
Asahi SL - biostymulator /Kalkulacja zysków/

Do obliczeń przyjęto dane dane z 2012 r.: Asahi SL – 107 zł/l; rzepak 1.950 zł/t