Mechanizm sukcesu

Rzepak

   Po wznowieniu wegetacji wiosną
   Zabezpieczenie przed pryszczarkiem kapustnikiem
   Zastosowanie jesienne


Warunkiem uzyskania wysokich plonów rzepaku ozimego jest
jego dobre przezimowanie i szybki start wiosną, bezzwłoczny rozwój
systemu korzeniowego i bujny wzrost części nadziemnej. Jedynie rośliny
w dobrej kondycji są w stanie wydać zadowalający plon.
Rzepak charakteryzuje się bardzo wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi,
jednakże zastosowanie Asahi SL dodatkowo wspomaga rośliny we wzroście i rozwoju. Im łatwiej
i szybciej rośliny przezwyciężą osłabienie po zimie, tym wyższe plony wydadzą. Asahi SL zaleca się
stosować jesienią w celu wzmocnienie systemu korzeniowego przed zimą oraz wiosną po wznowieniu wegetacji. Asahi SL można również stosować przed kwitnieniem rzepaku w celu wzmocnienia łuszczyn i zabezpieczenia
przed uszkodzeniami przez pryszczarka kapustnika.
Asahi SL