Mechanizm sukcesu

Pszenica

Moment krzewienia jest dla zbóż ważną fazą rozwojową, w której rośliny są szczególnie wrażliwe
na niekorzystne czynniki środowiska. To w tej fazie kształtuje się przyszły potencjał plonotwórczy rośliny.
Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepszy rozwój roślin i uzyskanie większej liczby źdźbeł kłosonośnych z jednostki powierzchni oraz na podniesienie zawartości glutenu i białka w ziarniakach.

Zalecenia stosowania

Dawka: 0,6 l/ha

Zaleca się wykonać 1-2 zabiegi w odstępie 20-50 dni. Pierwszy zabieg najlepiej wykonać w fazie krzewienia, a drugi w fazie liścia flagowego, nie później jednak niż do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej.

Formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

większa liczba źdźbeł kłosonośnych z jednostki powierzchni
wzrost zawartości glutenu i białka w ziarnach
wzrost plonuDoświadczenia

Asahi SL - biostymulator / Pszenica - Doświadczenia/

Asahi SL - biostymulator / Pszenica - Doświadczenia/

Asahi SL - biostymulator / Pszenica - Doświadczenia/

Asahi SL - biostymulator / Pszenica - Doświadczenia/