Mechanizm sukcesu

Informacje ogólne

Asahi SL to unikalny biostymulator roślinny

Asahi SL to unikalny biostymulator oparty na trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy. Wysokie parametry plonotwórcze są wynikiem lepszej efektywności fotosyntezy, poprawnej gospodarki wodnej w roślinie oraz wzrostu zawartości składników organicznych.

Widocznym efektem działania Asahi SL jest wzrost wielkości plonu oraz parametrów jakościowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.

Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję upraw na niesprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin czynniki stresowe.


Zawartość substancji aktywnych:


Substancje aktywne biostymulatora Asahi SL zostały w styczniu 2009 roku zarejestrowane w oparciu o przepisy UE jako Środek Ochrony Roślin (wpis do Aneksu I Dyrektywy 91/414 WEG).