Mechanizm sukcesu

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie rośliny

Asahi SL wpływa na wzrost i rozwój we wszystkich stadiach rozwojowych rośliny:
wzrost wegetatywny:
lepsza energia i siła kiełkowania nasion,
szybszy rozwój sadzonek,
większa masa korzeni,
więcej rozgałęzień;

wzrost generatywny:
większa liczba kwiatów,
szybszy wzrost łagiewki pyłkowej,
większa liczba lepszej jakości owoców.

akumulacja biomasy (zarówno świeżej, jak i suchej masy) dająca w efekcie wzrost plonu.


Wyniki działania Asahi SL uzyskane na Arabidopsis thaliana jako roślinie modelowejBiostymulator Asahi SL zarejestrowany jest w Polsce w 27 uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych:


Powrót