Mechanizm sukcesu

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie komórki

Asahi SL wykazuje pozytywny wpływ na procesy roślinne zachodzące na poziomie komórki:
fotosyntezę poprzez:
zwiększenie powierzchni asymilacyjnej liści,
wzrost całkowitej zawa tości chlorofilu,
intensyfikację fotosyntezy (niższy opór aparatów szparkowych zapewniający lepszy przepływ
     CO2 do chloroplastów),
poprawę parametrów fluorescencyjnych chlorofilu;

poprawę gospodarki wodnej poprzez:
niższą oporność aparatów szparkowych,
wyższą intensywność transpiracji,
wyższy pobór wody przez korzenie;

zawartość składników organicznych:
hormonów roślinnych,
zawartość ligniny w ścianach komórkowych,
zawartość białek, węglowodanów i minerałów;

poprawę integralności ścian komórkowych;
aktywność enzymów;
krążenie cytoplazmy.


Zawartość hormon stresu (kwasu abscyzynowego) powstającego w Arabidopsis thaliana pod wpływem działania suszy i zabiegu Asahi SL w porównaniu do kontroli.Powrót