Mechanizm sukcesu

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie genu

Doświadczenia wykonane na modelowej roślinie Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity) z wykorzystaniem wysoko zaawansowanej technologii mikromacierzy (najnowocześniej obecnie technologii stosowanej w biologii molekularnej) pokazały, że Asahi SL już po 24 godzinach od zastosowania wykazuje działanie na poziomie molekularnym – powoduje znaczące zmiany w ekspresji genów.

Pośród genów o zmienionym poziomie ekspresji, większość (ponad 90%) wykazywała podwyższoną ekspresję, czyli była bardziej aktywna po oprysku Asahi SL.

Geny o podwyższonej ekspresji związane są z kluczowymi procesami:
wzrostem i rozwojem roślin zarówno wegetatywnym, jak i generatywnym,
fotosyntezą,
produkcja hormonów
transportem asymilatów,
mechanizmami obronnymi, np. przed czynnikami stresowymi.

Procesy kontrolowane przez geny o podwyższonej ekspresji są bardziej efektywne.Kategorie genów o zwiekszonej ekspresji w Arabidopsis thaliana (uprawa w otymalnych warunkach) oznaczonych po oprysku Asahi SL


Powrót